О себе

Ласкаво запрошую в мій on-line кабінет. Тут ми можемо з Вами трохи познайомитися. Ви побачите теми, які мені цікавлять в роботі, побачите мої фото та контактні дані. А ще Ви дізнаєтеся про мене — саме в цьому розділі.

Як Ви вже зрозуміли, мене звуть Наталія (Наталія Федорівна), мені 40 років, одружена 17 років. Я психолог і навчаючий психотерапевт за методом символдрами, з використанням глибинно-орієнтованої психотерапії. Регулярно проходжу супервізії, підвищення кваліфікації, особисту психотерапію; пройшла групову психотерапію; член УГО ІРСГП та УСП.

Шлях до практичної психології проходив через різні сфери моєї навчальної та робочої діяльності: педагогічна сфера (педагогічна психологія, вікова психологія та ін.), сфера управління (психологія взаємодії, конфліктологія та ін.), профорієнтація та організація профнавчання (консультації з профорієнтації для школярів і безробітних (включаючи тестування), семінари з Техніки пошуку роботи та ін.) …

Про мою вищу освіту:

 • Практична психологія (спеціаліст; другий (магістерський) рівень вищої освіти, 7 кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікації).
 • Управління проектами (магістр).
 • Початкове навчання та англійська мова і література (спеціаліст).

На сьогоднішній момент глибинна психотерапія і психологічне консультування — мої провідні напрямки діяльності. Використовую офіційно схвалені підходи, методи, техніки. Працюю індивідуально, з парами та сім’ями. Основна група клієнтів: дорослі (індивідуально або пари). Окремий напрямок роботи — семінари та вебінари, онлайн-курси.

Використовую інтегративний підхід. Найбільше місце в роботі займає психоаналітична бесіда. При бажанні клієнта безпечно і глибше попрацювати зі своїм несвідомим можу запропонувати психоаналітичний напрям —  «Символдрама» . 

Захистила диплом європейського зразка з кваліфікації «психотерапевт за методом символдрами, з використанням глибинно-орієнтованної психотерапії» — див. у Реєстрі.

Вам цікава робота з несвідомим через асоціації? В цьому випадку готова запропонувати техніки з використанням асоціативних карт. Малюнки, пісочна терапія, пластилін і багато ін. також допомагають діагностиці та опрацюванню проблемних тем (до речі, часто до них охоче звертаються і дорослі). Застосовую техніки з когнітивно-поведінкової терапії, транзактного аналізу, НЛП, гештальт-терапії. Враховую відкриття нейрофізіології і психофізіології.

Курси, семінари, конференції:

 • Техніки релаксації в психотерапії.
 • Імагінативна психотерапія тіла (ImKP-1).
 • Основна ступень символдрами (А1-А2). Поглиблене опрацювання основного ступеня символдрами (В1-В2).
 • Символдрама — основи техніки середньої ступені (С1).
 • Символдрама — техніка середньої ступені (С2).
 • Основи психологічного консультування.
 • Дитяче та сімейне консультування.
 • Психоаналіз талісмана. Образ як посередник між чуттєвим сприйняттям і внутрішнім досвідом. Робота з кататимними предметами (Е3).
 • «Концепція» внутрішньої дитини «в символдрамі і психотерапії травми» (семінар засновниці Кататимно-імагінативної психотерапії психічної травми Беати Штайнер).
 • Робота з образами в психологічному консультуванні.
 • Символдрама і операціоналізована психодинамічна діагностика (OPD-2).
 • Основи психоаналітичного процесу. Основні психоаналітичні теорії в символдраматичній практиці.
 • Психотерапія залежностей.
 • Теорія об’єктних відносин. Теорія прив’язаності (Т3).
 • Робота з переносом і контрпереносом в аналітичному процесі та символдрамі (Т5).
 • Загальна неврозологія. Клінічні аспекти невротичних розладів (Т7).
 • Психоаналітичні аспекти психотичних розладів (Т8).
 • Ораторське мистецтво.
 • Управління емоціями.
 • XVIII Міжнародна науково-практична конференція з символдрамі «Методологія: теорія і практика символдрами».
 • Символдрама в роботі з дітьми та підлітками (В3).
 • Символдрама в роботі з підлітками (B3, семінар д. мед. н., психоаналітика, доцента AGKB, доцента Берлінського інституту психотерапії та психоаналізу (BIPP), провідного спеціаліста з педіатрії, дитячої та підліткової психіатрії та Кататимно-імагінативної психотерапії Ренате Заннвальд).
 • Семінар «Відносини любові: норма і патологія» (Отто Кернберг, психоаналітик, професор психіатрії).
 • Кататимно-імагінативна психотерапія психічної травми, IV частина «Сором має багато осіб. Робота з почуттями сорому і провини» (Беате Штайнер).
 • Введення в аналітичну психологію К.-Г. Юнга (Т6).
 • Психіатрична пропедевтика (А. Бондарчук, М. Бяла, П. Дупленко, І. Кузнєцов, В. Погорілий, В. Бабич).
 • Символдрама в роботі з межовим рівнем організації особистості (д. мед. н., професор, психіатр, психоаналітик, супервізор, глава правління та доцент AGKB Ульріх Заксе).
 • Порушення харчової поведінки: одержимість переїданням і схудненням (д. мед. н., доцент AGKB Еберхард Вільке, доцент, проф., доцент IGKB Я. Обухів Козаровицький);
 • Системна сімейна психотерапія. Символдрама в наданні психотерапевтичної допомоги сім’ї;
 • Т9 «Міфи, казки, фантазії в сімволдраматичній практиці»;
 • Психотерапія пар і сім’ї: Психотерапія пар на різних стадіях відносин. Психотерапія агресії в сім’ї. Психотерапія абьюза. Психотерапія тривоги у відносинах і страхів втрати відносин. Психотерапія сексуальних дисфункцій;
 • Несвідома мова тіла жінки. Психосоматичний погляд на репродуктивне здоров’я;
 • Філософське консультування (Oscar Brenifier) та ін .

У роботі з клієнтом дотримуюсь принципу високої важливості конфіденційності, поваги і цінності довіри. Винятки в конфіденційності — випадки, передбачені законодавством, ймовірність нанесення шкоди здоров’ю, життю інших і самоушкодження.

Право вибору динаміки процесу залишаю за клієнтом — за динамікою психіки кожного. Рівноцінно ставлюся до релігійних і політичних поглядів клієнтів. Можливі обмеження в роботі, пов’язані з етичними принципами і критичними протиріччями, — тоді обговорюється питання направлення до іншого фахівця.

Зустріч може проходити в двох форматах: очна консультація та on-line (під час карантину переважний формат) — Skype/Zoom-консультація (якщо інше місто, країна, фізичні обмеження до пересування; за бажанням — 3-й триместр вагітності і початковий період грудного годування).

Якщо у вас є мотивація жити краще, наша з вами робота буде результативною.

Якщо ви не знаєте, що з вами відбувається, разом ми прийдемо до розуміння.

Якщо вам потрібно прийняття і підтримка, ви теж це знайдете.

До зустрічі на консультації, на сайті або в соцмережі!

__

* З ігроманією, алко- та наркозалежністю, анорексією і булімією, межовими станами не працюю — рекомендую звертатися в Медичний центр Кадирова А. О. або до інших психіатрів-наркологів, психіатрів-психотерапевтів.

Також не працюю і з антисоціальною поведінкою.

Не призначаю медичних препаратів.

________________________________________________________________________

Добро пожаловать в мой on-line кабинет. Здесь мы можем с Вами немного познакомиться. Вы увидите темы, которые мне интересны в работе, увидите мои фото и контактные данные. А еще Вы узнаете обо мне — именно в этом разделе.

Как Вы уже поняли, меня зовут Наталья (Наталья Федоровна), мне 40 лет, замужем 17 лет. Я психолог и обучающий психотерапевт по методу символдрамы, с использованием глубинно-ориентированной психотерапии. Регулярно прохожу супервизии, повышение квалификации, личную психотерапию; прошла групповую психотерапию; член УОО ИРСГП и УСП.

Путь к практической психологии проходил через разные сферы моей учебной и рабочей деятельности: педагогическая сфера (педагогическая психология, возрастная психология и др.), сфера управления (психология взаимодействия, конфликтология и др.), профориентация и организация профобучения (консультации по профориентации для школьников и безработных (включая тестирование), семинары по Технике поиска работы и др.)…

О моем высшем образовании:

 • Практическая психология (специалист; второй (магистерский) уровень высшего образования, 7 квалификационный уровень Национальной рамки квалификации).
 • Управление проектами (магистр).
 • Начальное обучение и английский язык и литература (специалист).

На сегодняшний момент глубинная психотерапия и психологическое консультирование — мои ведущие направления деятельности. Использую официально одобренные подходы, методы, техники. Работаю индивидуально, с парами и семьями. Основная группа клиентов: взрослые (индивидуально и пары). Отдельное направление работы — семинары и вебинары, онлайн-курсы.

Использую интегративный подход. Наибольшее место в работе занимает психоаналитическая беседа. При желании клиента безопасно и глубже поработать со своим бессознательным могу предложить и психоаналитическое направление — «Символдрама» .

Защитила диплом европейского образца для получения квалификации «психотерапевт по методу символдрамы, с использованием глубинно-ориентированной психотерапии» — см. в Реестре.

Вам интересна работа с бессознательным через ассоциации? В этом случае готова предложить техники с использованием ассоциативных карт. Рисунки, песочная терапия, пластилин и мн. др. также служат диагностике и проработке проблемных тем (кстати, часто к ним охотно обращаются и взрослые). Применяю техники из когнитивно-поведенческой терапии, транзактного анализа, НЛП, гештальт-терапии. Учитываю открытия нейрофизиологии и психофизиологии.

Дополнительное образование, курсы, семинары, конференции:

 • Техники релаксации в психотерапии.
 • Имагинативная психотерапия тела (ImKP-1).
 • Основная ступень символдрамы (А1-А2). Углубленная проработка основной ступени символдрамы (В1-В2).
 • Символдрама — основы техники средней ступени (С1).
 • Символдрама — техника средней ступени (С2).
 • Основы психологического консультирования.
 • Детское и семейное консультирование.
 • Психоанализ талисмана. Образ как посредник между чувственным восприятием и внутренним опытом. Работа с кататимными предметами (Е3).
 • «Концепция „внутреннего ребёнка“ в символдраме и психотерапии травмы» (семинар основоположницы Кататимно-имагинативной психотерапии психической травмы Беаты Штайнер).
 • Работа с образами в психологическом консультировании.
 • Символдрама и Операционализированная психодинамичекая диагностика (OPD-2).
 • Основы психоаналитического процесса. Основные психоаналитические теории в символдраматической практике.
 • Психотерапия зависимостей.
 • Теория объектных отношений. Теория привязанности (Т3).
 • Работа с переносом и контрпереносом в аналитическом процессе и символдраме (Т5).
 • Общая неврозология. Клинические аспекты невротических расстройств (Т7).
 • Психоаналитические аспекты психотических расстройств (Т8).
 • Ораторское искусство.
 • Управление эмоциями.
 • XVIII Международная научно-практическая конференция по символдраме «Методология: теория и практика символдрамы».
 • Символдрама в работе с детьми и подростками (В3).
 • Символдрама в работе с подростками (B3, семинар д. мед. н., психоаналитика, доцента AGKB, доцент Берлинского института психотерапии и психоанализа (BIPP), ведущего специалиста по педиатрии, детской и подростковой психиатрии и Кататимно-имагинативной психотерапии Ренате Заннвальд).
 • Семинар «Отношения любви: норма и патология» (Отто Кернберг, психоаналитик, профессор психиатрии).
 • Кататимно-Имагинативная психотерапия психической травмы, IV часть «Стыд имеет много лиц. Работа с чувствами стыда и вины» (Беате Штайнер).
 • Введение в аналитическую психологию К.-Г. Юнга (Т6).
 • Психиатрическая пропедевтика (А. Бондарчук, М. Бялая, П. Дупленко, И. Кузнецов, В. Погорелый, В. Бабич).
 • Символдрама в работе с пограничным уровнем организации личности (д. мед. н., профессор, психиатр, психоаналитик, супервизор, глава правления и доцент AGKB Ульрих Заксе).
 • Нарушения пищевого поведения: одержимость перееданием и похудением (д. мед. н., доцент AGKB Эберхард Вильке, доцент, проф., доцент IGKB Я. Обухов Козаровицкий);
 • Системная семейная психотерапия. Символдрама в оказании психотерапевтической помощи семье (Дорофеева Л.Г., Баранова С. В., Нуреева Е. С., Богомолова Е. Ю., Ильинская И. В., Обухов Козаровицкий Я. Л.);
 • Т9 «Мифы, сказки, фантазии в символдраматической практике»;
 • Психотерапия пар и семьи: Психотерапия пар на разных стадиях отношений. Психотерапия агрессии в семье. Психотерапия абьюза. Психотерапия тревоги в отношениях и страхов потери отношений. Психотерапия сексуальных дисфункций;
 • Бессознательный язык тела женщины. Психосоматический взгляд на репродуктивное здоровье;
 • Философское консультирование (Oscar Brenifier) и др.

В работе с клиентом придерживаюсь принципа высокой важности конфиденциальности, уважения и ценности доверия. Исключения в конфиденциальности — случаи, предусмотренные законодательством, вероятность нанесения вреда здоровью, жизни других и самоповреждения.

Право выбора динамики процесса оставляю за клиентом — по мере динамики психики каждого. Равноценно отношусь к религиозным и политическим взглядам клиентов. Возможны ограничения в работе, связанные с этическими принципами и критическими противоречиями, — тогда обсуждается вопрос направления к другому специалисту.

Встреча может проходить в двух форматах: очная консультация и on-line (на период карантинных мер приоритетно) — Skype/Zoom-консультация (если другой город, страна, физические ограничения к передвижению; по желанию — 3-й триместр беременности и начальный период грудного вскармливания).

Если у вас есть мотивация жить лучше, наша с вами работа будет результативной.

Если вы не знаете, что с вами происходит, вместе мы придем к понимаю.

Если вам нужно принятие и поддержка, вы тоже это найдете.

До встречи на консультации, на сайте или в соцсети!

_________________________________________________________________

*С игроманией, алко- и наркозависимостями, анорексией и булимией, пограничными состояниями не работаю — рекомендую обращаться в Медицинский центр Кадырова А. О. или к другим психиатрам-наркологам, психиатрам-психотерапевтам.

Также не работаю и с антисоциальным поведением.

Не назначаю медицинских препаратов.